Produktgrupper
Tidskriften Kurage
Våra böcker

Folkrörelsesång

Pris: 116,60 kr
Bandtyp: Inbunden
ISBN: 7296-346-7
Utgivningsdatum: 19960101
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Inger Selander

Om Folkrörelsesång

I sin undersökning av den unisona sången i de tre stora folkrörelserna, väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen visar Inger Selander hur ideologierna bryts mot varandra. Under decennierna kring sekelskiftet skrevs det gärna nya texter till kända melodier inom de olika folkrörelserna. Ofta lånade man samma melodier från nationalsånger och andra patriotiska sånger som var spridda genom skolsångs- och manskörsrepertoaren. Inom väckelserörelsen ersatte man det jordiska fäderneslandet med det himmelska, medan man inom nykterhetsrörelsen slöt upp kring patriotismen. 

Alla som är intresserade av de tidiga folkrörelsernas kulturyttringar i form av sång och körverksamhet bör läsa Inger Selanders gedigna genomgång. 
Folkrörelsesång

Levereras inom 1-2 vardagar.

Idealistas AB - Logga