Religion åk 7-9 Basbok A

Pris: 130,00 kr
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 173
ISBN: 7306-904-5
Utgivningsdatum: 20131125
Språk: Svenska
Upplaga: 3
Författare: Molund, Mats
Sjöbeck, Karin

LJUDMEDIA
Beställs hos vår samarbetspartner INLÄSNINGSTJÄNST:
08-556 115 50, info@inlasningstjanst.se
Interskols ämnesläromedel i SO för åk 7-9 är uppbyggda av en A-bok och en B-bok för respektive ämne. 
I princip är "BOK A" avsedd för åk 7 och del av åk 8 och "BOK B" resten av åk 8 och åk 9. Är givetvis flexibelt och beror på din planering.
SO-läromedlen är helt anpassade till Lgr 11. De täcker in kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.

Ur innehållet
1. Identitet och livsfrågor
2. Gamla testamentet
Tre religioner – en Gud
3. Judendomen
4. Kristendomen
Nya testamentet
Jesus – människan
Jesus – Gud
Kristus väg
Medeltidens kristna Europa
Reformationen – Martin Luther
De tre stora kyrkorna
Gudstjänsten
Kyrkoåret – högtider
Religion åk 7-9 Basbok A
Välj antal: Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.

Interskol - Logga