Religion Paket åk 7-9 Basbok A+B

Pris: 195,00 kr (=rabatterat pris)
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 341
ISBN: 7306-906-9
Utgivningsdatum: 20131125
Språk: Svenska
Upplaga: 0
Författare: Molund, Mats
Sjöbeck, Karin

LJUDMEDIA
Beställs hos vår samarbetspartner INLÄSNINGSTJÄNST:
08-556 115 50, info@inlasningstjanst.se
Interskols ämnesläromedel i SO för åk 7-9 är uppbyggda av en A-bok och en B-bok för respektive ämne.
I princip är "BOK A" avsedd för åk 7 och del av åk 8 och "BOK B" resten av åk 8 och åk 9. Är givetvis flexibelt och beror på din planering.
SO-läromedlen är helt anpassade till Lgr 11. De täcker in kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.

Utnyttja paketrabatten!
PAKETRABATTEN innebär 25% rabatt när du SAMTIDIGT beställer bok A + bok B, istället för att beställa enskilda delar.

Ur innehållet
Bok A
1. Identitet och livsfrågor
2. Gamla testamentet
Tre religioner – en Gud
3. Judendomen
4. Kristendomen
Nya testamentet
Jesus – människan
Jesus – Gud
Kristus väg
Medeltidens kristna Europa
Reformationen – Martin Luther
De tre stora kyrkorna
Gudstjänsten
Kyrkoåret – högtider

Bok B
1. Islam
Muhammed och koranen
Det islamiska samhället
Muslimsk mångfald
Att vara muslim idag
2. Hinduismen och buddhismen
Två indiska problem – kasterna och konflikten med
muslimerna
3. Religion och samhälle
Våg av nyväckt religiositet
Väckelsens arvtagare, Folkrörelserna
Sekulariserad livshållning
Nya livsåskådningar
Det nya andliga sökandet
4. Religion och politik
Israel och Palestina
Tibet – ett våldtaget folk
Islam i världspolitiken
5. Etik
Etiska modeller
Analys av etiska frågor
Livets bok – ett uppföljande temaarbete om etik och
livsfrågor
Religion Paket åk 7-9 Basbok A+B
Välj antal: Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.Andra som köpt denna produkt köpte även:

Interskol - Logga