För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är.
Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.
Produktgrupper
Nyheter
Bild
Engelska
Gymnasiesärskolan övrigt
GySär/SärVux Yrkesprog
Hemkunskap
Idrott och hälsa
Inlärning-Träning
Kartläggning
Kinesiska
Läromedel träningskolan
Matematik
Musik
NO-ämnen
Samtalsstöd
Slöjd
SO-ämnen
Svenska
Tal-Språk-Kommunikation
Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Övrig litteratur
UTFÖRSÄLJNING

I tiden, digital (elevlicens 12 mån)

Pris: 155,00 kr
Bandtyp: Webbapplikation
ISBN: 88309-88-4
Utgivningsdatum: 20170901
Språk: Svenska
Upplaga: 0
Författare: Jonasson, Jeanette
Jonasson, Marcus


I tiden är ett nytt basläromedel i historia.
Läromedlet följer Astrid, en tonåring som
ger sig ut på en tidsresa för att lära sig
mer om historien. I tiden är strukturerat
med utgångspunkt i den europeiska epokindelningen.
Utmärkande drag för olika
epoker, liksom viktiga händelser i Sverige
och omvärlden behandlas kortfattat och
med ett mycket enkelt språk. För de elever
som orkar läsa mer finns även en eller två
fördjupningstexter till varje kapitel. Läromedlet
har också åtta kapitel som berättar
om hur olika saker har förändrats genom
historien – allt från skriftens till pengarnas
och sophanteringens utveckling. Eleven
kan antingen arbeta med historien epok
för epok eller ta något kapitel om förändringsprocesser
som intresserar henne/
honom som utgångspunkt för att bygga
en egen historisk förståelse.
Alla avsnitt i läromedlet har frågor
indelade i tre nivåer, där de enklaste är
flervalsfrågor och de svåraste uppmuntrar
eleven att själv fundera över hur människors
liv förändrats genom tiden. Till materialet
finns även lärarhandledning. I tiden
kommer först ut som digitalt, interaktivt
läromedel med all text inläst.
I tiden är utvecklat utifrån kursplanen för
Historia 1 i gymnasiesärskolan, men kan
även passa vissa elever i grundsärskolans
senare år, och andra med behov av
mycket enkel och lättläst information om
ämnet.

Elevlicens
Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna.
Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen.
Adress till inloggningssidan är www.laraonline.se.se
Det skickas alltid både student och lärarinloggning.
Förvara inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.

I tiden, digital (elevlicens 12 mån)

Levereras inom 1-2 vardagar.

Lära Förlag - Logga