askunge logotyp

Handling och tanke med matematik

Handling och tanke med matematik

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 360,00 kr
Bandtyp: Bok
Antal sidor: 80
ISBN: 7767-022-3
Utgivningsdatum: 20180109
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Eva-Stina Källgården
Källgården, Eva-Stina
Eva-Stina Källgården,


Varje sida i materialet innehåller välbekanta situationer för eleverna där syfte och centralt innehåll är kopplade till kursplanen i matematik för grundskolan (Lgr11).
Handboken Handling och tanke med matematik bygger på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund inom lärande i matematik.
Med utforskande samtal i klassrummet ger boken användbara idéer till handlingar som skapar intresse och nyfikenhet och engagerar eleverna i gemensamma matematiska resonemang. Många möjligheter finns med i boken för att ta tillvara elevers olikheter i undervisningen. Det gäller att stödja de elever som känner motstånd samtidigt som det gäller att uppmuntra andra elever som behöver mer utmaningar. Ett mål i undervisningen är att ta tillvara elevernas egna matematiska tankar och uttryck och använda dem som en resurs