Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

Aktiv matematik Geometri A

Aktiv matematik Geometri A

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 48,00 kr
Bandtyp: Bok
Antal sidor: 40
ISBN: 7823-041-9
Utgivningsdatum: 20190318
Språk: Svenska
Upplaga: 0
Författare: Johansson, Eva
Fremstad, Kjersti
Kristian Kjølseth, Carl


I AKTIV Matematik arbetar eleverna tematiskt med olika områden ur lgr 11. Genom undersökande och praktiska aktiviteter, spel och lekar får de en annan infallsvinkel till sitt lärande. Aktiviteterna uppmuntrar till samtal som bidrar till förståelse och utvecklandet av de matematiska förmågorna. Geometri A innehåller geometriska former, mönster, begrepp som hörn och sida, symmetri, spegling m.m.