Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

Reading Rockets B

Reading Rockets B

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 52,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 48
ISBN: 7823-051-8
Utgivningsdatum: 20190318
Språk: Svenska
Författare: Syversen, Lene


Reading Rockets A-D är lästräning i engelska för åk 3–7. Varje bok innehåller ett tjugotal texter av varierad längd i olika genrer. Eleverna tränar sin förmåga att förstå ”the main idea”, men även förmågan att läsa mellan raderna. Det finns ordförståelseövningar till varje text. I de senare böckerna finns även underlag till diskussionsfrågor som kan göras i mindre grupper eller i helklass.