Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

Idby - Lärarens idébok

Idby - Lärarens idébok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 370,00 kr
Bandtyp: Spiral
Antal sidor: 192
ISBN: 7823-160-7
Utgivningsdatum: 20210727
Språk: Svenska
Författare: Coombs, Andy
Schofield, Sarah


Lärarens idébok knyter an till syftet och det centrala innehållet i Lgr11 för första året i skolan, och här befäster du som lärare elevernas kunskaper genom lärarledda aktiviteter, sånger och lekar. Aktiviteterna utgår från berättelserna i Idby – Stora Högläsningsboken. Arbetet är uppbyggt kring åtta teman som löper över året, och där samtliga ämnen och undervisningsområden finns representerade.