Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

capensis logotyp

Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1a1

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 294,00 kr
Bandtyp: Kartonnage
Antal sidor: 140
ISBN: 85887-39-2
Utgivningsdatum: 20200415
Språk: Svenska
Författare: Karin Wakeham
Jan Wiklund
Leif Jarlén
Rebecka Wagersten


Se några sidor ur boken här
https://capensis.se/Sh1a1/Sh%201a1.pdf
Samhällskunskap 1a1 är skriven utifrån Capensis tre vikt­iga principer - att konkretisera centralt innehåll, att ha en tydlig struktur och att göra ä­mnet enkelt att förstå.
1. Att konkretisera det centrala innehållet
Undervisningen i samhällskunskap 1a1 ska behandla kursplanens centrala innehåll. Författarnas strävan med boken har därför varit konkretisera det centrala innehållet.2. En tydlig struktur
Bokens kapitel och underrubrikerna i respektive kapitel har namngivits efter de bärande begrepp som finns i det centrala innehållet. För att göra kopplingen tydlig mellan kursplan och lärobok är bokens kapitel strukturerade i samma ordning som det centrala innehållet med ett undantag. De tre kapitlena Internationella samarbeten, Mänskliga rättigheter och Folkrätten ligger nämligen efter varandra nu.
3. Enkelt att förstå

Vi som har författat boken använder oss av ett begränsat antal nya begrepp. Det gör det enklare för eleverna att i ett första skede förstå sammanhangen.