Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

OBS!
Klockan 17:00 till 18:00 tisdagen den 22/9 kommer vi genomföra en systemändring. Hemsidan kommer vara stängd under den tiden.
capensis logotyp

Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1a1

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 146,00 kr
Bandtyp: Bok
ISBN: 85887-39-2
Utgivningsdatum: 20200415
Upplaga: 140


Se några sidor ur boken här

Samhällskunskap 1a1 är skriven utifrån Capensis tre vikt­iga principer - att följa kursplanen, att ha en tydlig struktur och att göra ä­mnet enkelt att förstå.

1. Att följa kursplanen
Vår förhoppning är att boken förtydligar ämnes­innehållet i kursplanen. Att använda en lärobok som följer kursplanen underlättar förhoppningsvis för både elever och lärare.

2. En tydlig struktur
Bokens kapitel och underrubrikerna i respektive kapitel har namngivits efter de bärande begrepp som finns i det centrala innehållet. För att göra kopplingen tydlig mellan kursplan och lärobok är bokens kapitel strukturerade i samma ordning som det centrala innehållet med ett undantag. De tre kapitlena Internationella samarbeten, Mänskliga rättigheter och Folkrätten ligger nämligen efter varandra nu.

3. Enkelt att förstå
Vi som har författat boken använder oss av ett begränsat antal nya begrepp. Det gör det enklare för eleverna att i ett första skede förstå sammanhangen.