Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

capensis logotyp

Biologi 7-9 Paket del 1-3

Biologi 7-9 Paket del 1-3

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 140,00 kr
Bandtyp: Flexband
ISBN: 85887-59-0
Utgivningsdatum: 2018-05-14
Språk: Svenska


Biologi 7-9 från Capensis Förlag är ett läromedel för undervisning i biologi på högstadiet. Läromedlet är nyutvecklat utifrån Lgr11 och anpassat enligt de ändringar som gäller från 1 juli 2022. De tre delarna av Biologi 7-9 säljs som ett paket till rabatterat pris, men kan även köpas var för sig.

Del 1 - Liv och utveckling, 136 sidor
Den första delen behandlar evolutionens mekanismer och livets utvecklingshistoria. Grundläggande egenskaper hos olika grupper av organismer förklaras.

Del 2 - Kropp och hälsa, 158 sidor
Den andra delen tar upp det centrala innehåll som handlar om kropp och hälsa. Människans organsystem behandlas utifrån ett evolutionärt perspektiv där bakgrunden till olika anpassningar förklaras.

Del 3 - Natur och samhälle, 158 sidor
Den tredje delen handlar om människans användning av naturen. Naturens ekosystemtjänster har fått stort utrymme liksom de utmaningar som mänskligheten står inför. Nyttjandet av ekosystemtjänster tas upp i anslutning till olika typer av ekosystem.

På förlagets webbplats finns facit till övningar och diskussionsuppgifter samt en kostnadsfri lärarhandledning för nedladdning. I lärarhandledningen finns bland annat kommentarmaterial och arbetsuppgifter med anknytning till läromedlet.
www.capensis.se/Bi79/Biologi7-9.html