Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

capensis logotyp

Historia 4-6 grundbok rev

Historia 4-6 grundbok rev

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 175,00 kr
Bandtyp: Hardback
Antal sidor: 148
ISBN: 85887-98-9
Utgivningsdatum: 2021-03-02
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Michael Engström
Maria Engstrand


Historia 4 - 6 grundbok är reviderad utifrån Lgr22 och skriven utifrån Capensis tre vikt­iga principer.

1. Att konkretisera det centrala innehållet
Vår ambition med boken är att konkretisera det centrala innehållet som står i kursplanen. Det är det som undervisningen i historia ska behandla.
Vi har flera invändningar mot hur det centrala innehållet i mellanstadiets historia presenteras i ändringsförfattningen SKOLFS 2020:93. Vår tydligaste invändning är att frihetstiden och Gustav III inte längre ska behandlas enligt det centrala inne­hållet. En annan är att forntiden inte finns med.
Vi har valt att kort repetera människans tidiga historia, ta med 1700-talet och ge en inblick i 1900-talets historia. Det har vi gjort för att hjälpa eleverna att utveckla sitt historiemedvetande, få en historisk bildning, tillägna sig en historisk referensram och få en kronologisk överblick av h­istorien.

2. En tydlig struktur
Bokens kapitel är strukturerade i samma kronologiska ordning som det centrala innehållet presenteras i kurs­planen. I boken finns flera historiska linjer för att tydliggöra kronologin.

3. Enkelt att förstå
I boken används ett begränsat antal nya begrepp, vilket gör det enklare för eleverna att i ett första skede se olika sammanhang. De nya begreppen används återkommande i brödtext, bildtext och grafik. I slutet av varje kapitel finns dessutom en lista med de viktigaste begreppen förklarade ytterligare en gång.

Kvinnor och män
Män har haft mer makt i den stora historien och det visar sig i läro­böcker. I den här boken finns det ungefär lika många namngivna kvinnor som män. Förhoppningsvis kan eleverna därmed lättare identifiera sig med vår gemensamma historia.

Övningsbok
Till grundboken finns också en övningsbok. I den ges möjlighet att repetera och fördjupa grund­bokens innehåll och ställas inför komplexa frågeställningar. Här finns även diagnoser som hjälper elever och lärare att bedöma kunskapsutvecklingen.