fundo logotyp

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik 8:e uppl

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik 8:e uppl
Välj antal:
Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 205,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 111
ISBN: 986039-3-4
Utgivningsdatum: 20220616
Språk: Svenska
Upplaga: 8
Författare: Lindström, Gunnar
Pennlert, Lars Åke


Planera och analysera undervisning? Här får du redskapen.

Hur kan undervisning i olika utbildningar förstås och utvecklas?


Boken är en uppskattad storsäljare som utmanar och inspirerar lärare att utveckla sin undervisning och befrämja elevers lärande!Boken innehåller även den engelska artikeln "Visible Teaching".
Alla människor som gått en utbildning har erfarenheter av undervisning.

Utbildning bedrivs inom de flesta områden i samhället och många yrkesgrupper har idag användning av grundläggande kunskaper om hur undervisningsuppdrag kan planeras, genomföras och utvärderas. Undervisning är en komplex aktivitet men enligt vår uppfattning går den att beskriva, analysera och förstå.

Undervisning syftar till lärande för någon och därför blir förståelsen av sambandet mellan undervisning och lärande en självklar utgångspunkt för hur pedagogisk verksamhet utformas. Det pedagogiska område som behandlar undervisning benämns didaktik och innefattar både praktiska och teoretiska kunskaper. 

I boken presenteras didaktiska begrepp, modeller och perspektiv som redskap för planering och analys av undervisning. 

Undervisning beskrivs på en generell nivå och med hjälp av konkreta exempel visas hur allmändidaktiska begrepp och modeller kan användas i undervisning inom olika ämnen och kunskapsområden.

 


Visible Teaching.  Perspectives on Teaching and Teaching Competence
 

Professional development in teaching, based on science and proven experience calls for professonal  language. In this article, teaching and the complexity of teacher work are analysed to make teaching visible. General concepts and models for analysis are  essential for reflection on teaching and for developing the teacher profession.
Teachers are expected to integrate and implement many aspects of teaching in practice. Visible Teaching takes the teachers point of view, where the relation; student, content, teacher and intentions are essential. Three general teacher competencies are presented, didactic competence distingues teachers from other professions related to human development and learning. Teacher practice is framed and dependent of context and conditions at hand, necessary in analysis and reflection on teaching.