gullow logotyp

Kompletteringssats: FonoMix Fklass

Kompletteringssats: FonoMix Fklass

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 495,00 kr
ISBN: gullows-tillaggfklass
Utgivningsdatum: 2022-01-11
Språk: Svenska


TILLÄGG f-klass

Under en övergångsperiod:
Komplettera din tidigare f-klass-sats med ett TILLÄGG
FonoMix sats för f-klass har i dec-21 utökats med ljuden e och n samt sex "bilder till ord" där dessa två ljud ingår i orden. Handledningen har också  utökats med  ca 30 sidor - två kapitel om Moa och Sven  och hur de uppfinner "krumelurerna" e och n  samt instruktion om hur presentationen och träningen av de nya ljuden görs.

Komplettera lätt med detta TILLÄGG så att du får:   
- hela den utökade handledningen, som nu innehåller 2 kapitel  ur Den Fantastiska Uppfinningen  om Moa och Sven . 
- 2 st små munbilder av "Gladmunnen"  e  + 2 små munbilder på  Näsljudet där tungan motar luften från lungorna ("Tung-Näsljudet"  även kallad "Lilla Näsljudet" ).
- 2 st stora  munbilder av Gladmun och Tung-Näsljudet 
- 2 st små bokstäver e  + n
- 2 st stora bokstäver  e+ n
- 6 st bilder till ord - dvs ord som innehåller e och n
Med detta tillägg kan pedagogen i f-klass under vårterminen 
- när övriga sex ljud har befästs och automatiserats - låta eleverna träna även e- och n- ljuden samt nu göra 20 ord /ordslingor med hjälp av de sex bilderna som ingår i detta  tillägg: t ex ser, ler, ner.

Förutsättningen för att skaffa detta TILLÄGG är att den tidigare satsen för f-klass finns. Om du i stället nu köper hela f-klass-satsen så behöver du inte detta TILLÄGG eftersom allt ingår i nya satsen. https://www.fonomix.se/fonomix-sats-foumlr-foumlrskoleklass.html Obs! Materialet i TILLÄGG ingår sedan tidigare också i FonoMix skolsats.