idealistas logotyp

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 250,00 kr
Bandtyp: Prenumeration 4nr / år
ISBN: 2001-175X
Utgivningsdatum: 20140408
Språk: Svenska


Idétidskriften Kurage

Kurage är en idétidskrift för det civila samhället.
Det civila samhället utgör en vital del av samhället i stort. Trots detta finns det få forum för debatt om det civila samhällets utmaningar och möjligheter. Allt för sällan stöter, blöter och debatterar det civila samhällets ledare de stora samhällsfrågorna ur sina perspektiv.
Vi är övertygade om att det civila samhället tjänar på att regelbundet sätta sina idéer och sin verksamhet i relation till samhället i stort, och på samma gång att dessa idéer mår bra av att utmanas. Kurage är en plattform för just detta. En idétidskrift där tankar möts och utmanar varandra. Varje nummer har ett nytt tema med nya tankar, nya möten.

Ansvarig utgivare och redaktör: Cecilia Elmqvist

Redaktionsråd: Anders Rönmark, Malin Gawell, Martin Carlstedt, Karin Bruce, Gabriel Ehrling och Karin Thorasdotter.

Design: Kalle Magnusson/Studio Pop