idealistas logotyp

Vattendroppen

Vattendroppen

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 99,00 kr
Bandtyp: Danskt band
Antal sidor: 112
ISBN: 7296-358-0
Utgivningsdatum: 19970601
Språk: Svenska
Upplaga: 0
forordsFörfattare: Olofsson, Ansgar
Författare: Koch, Martin
Olofsson, Ansgar


Martin Koch var en av de första och främsta arbetarförfattarna. I en rad böcker skildrar han människors vardagsförhållanden och tro på en bättre tillvaro.

Boken om cenaklet Vattendroppen berättar om verksamhet och inbördes stridigheter i en nykterhetsförening. Författaren låter läsaren möta motsättningarna mellan gammalt och nytt. Medlemmarna är nyktra. Deras möten och sammankomster återspeglar det som rör sig i tiden. Några locka av socialistiska strävanden, andra är frisinnade eller konservativa.

Martin Koch talar genom protokollen. Människor präglas av både småskurenheter och kamp för en bättre värld. Dryckenskapen är ett elände men man är inte alltid överens om hur det bäst skall bekämpas. Det blir strid, mest om bagateller. Den parodiska protokollstilen framhäver ytterligare småskurenheten och trångsyntheten hos bröderna och systrarna.

Martin Kochs bok Vattendroppen är en lysande samtidsskildring som åstadkom stort rabalder när den kom ut 1912. På många sätt har den bevarat sin aktualitet. I allt föreningsliv, inte bara inom nykterhetsrörelsen, borde man kunna känna sig träffad av den kochska satiren.

Vattendroppen var Martin Koch-sällskapets årsskrift 1997.