idealistas logotyp

Ledning av ideella föreningar och folkrörelseorganisationer

Ledning av ideella föreningar och folkrörelseorganisationer

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 161,12 kr
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 334
ISBN: 7296-401-3
Utgivningsdatum: 19990309
Språk: Svenska
Upplaga: 0
Författare: Lindberg, Bertil
Lindberg, Bertil


Boken är den första i Skandinavien som på ett övergripande plan behandlar frågan om management inom den ideella sektorn. Boken behandlar fyra centrala frågeställningar – svårigheten att styra ideella organisationer jämfört med kommersiella företag, att ideella organisationer har såväl anställd personal som frivillig arbetskraft, tveksamheten till det professionella ledarskapet samt de svårigheter ideella organisationer utsätts för i och med konkurrenssituationen, en ansträngd ekonomi och ett hårt samhälls-klimat. Boken vänder sig till alla nivåer inom den ideella sektorn, men särskilt till de organisationer som har personal anställd och till den anställda personalen