idealistas logotyp

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 150,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 88
ISBN: 7650-286-0
Utgivningsdatum: 20190411
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Formgivare: Springtime-Intellecta
Springtime-Intellecta,
Författare: Lena Svenaeus
Lena Svenaeus,
Illustratör: Tomas Nilsson
Tomas Nilsson,
Redaktör: Karin Lundmark
Karin Lundmark,


Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok vänder sig till fackligt förtroendevalda, ombudsmän och andra som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden. Också de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande diskrimineringsarbetet har glädje av boken. Den första januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder – med väsentligt högre krav på det förebyggande arbetet jämfört med tidigare. Handboken beskriver det rättsliga regelverket översiktligt och ger tips och råd om hur arbetet med aktiva åtgärder kan organiseras och vilka rutiner som måste finnas på plats för att samverkan ska fungera på arbetsplatsen.

OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar femton förbund inom offentlig sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som de behåller en stark självständighet. Våra samverkansområden är pension, försäkring, omställning, arbetsmiljö, lönestatistik och offentlig sektors utveckling

OFRs medlemsförbund:
Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna, Teaterförbundet för scen och film och Sveriges Lantbrukstjänstemannaförbund