idealistas logotyp

Idéburen chef - HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer

Idéburen chef - HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 220,00 kr
Bandtyp: Bok
Antal sidor: 236
ISBN: 87003-02-8
Utgivningsdatum: 20130117
Språk: Svenska
Upplaga: 0
Författare: Welander, Johan
Welander, Johan


Det här är den första fackboken som beskriver och utvecklar användbara modeller för personalarbete i ideella organisationer. Miljoner förtroendevalda och omkring 150 000 anställda i ideella organisationer i Sverige förtjänar kvalificerade verktyg. När HR-arbetet utvecklas är vinnarna flera: verksamheten, medlemmarna, förtroendevalda och de anställda. Några frågor som boken ger svar på är: Hur skapas bra förutsättningar för arbete med personalfrågor i ideella organisationer? Vad kännetecknar framgångsrikt personalarbete? Vilka är de framtida HR-utmaningarna?

Boken består av tre huvuddelar: HR och ideell sektor, HR-processer och HR-arbetets utförande samt ledning, styrning och organisering av HR-arbete. Dessutom presenteras möjliga framtidsscenarier och en idealmodell för HR-arbete i ideella organisationer utvecklas. Boken är ett naturligt stöd och konkret verktyg för ideella organisationer som vill utveckla personalarbetet och öka kännedomen om hur de ska attrahera, behålla och utveckla samt – i vissa fall – avveckla medarbetare.

Johan Welander är personalvetare, HR-ansvarig på Sensus studieförbund sedan 2006 och driver organisationskonsultföretaget Thinkandact. Han har cirka tio års professionell erfarenhet av HR, organisationsutveckling och ledarskap. Johan har startat upp och driver personalchefsnätverk inom ideell sektor.