idealistas logotyp

Juridikboken - för ideella föreningar

Juridikboken - för ideella föreningar

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 199,00 kr
Bandtyp: Kartonnage
Antal sidor: 144
ISBN: 87003-03-5
Utgivningsdatum: 20140408
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Formgivare: Magnusson, Kalle
Författare: Källström, Karin
Redaktör: Elmqvist, Cecilia


Juridikboken för ideella föreningar tar upp de juridiska begränsningar och möjligheter föreningen som organisationsform innebär. Stadgarnas funktion, styrelsens ansvar, juridiska bestämmelser kring ekonomi i ideella fören- ingar och arbetsrätt är några av de huvudteman som berörs.

Eftersom det inte finns en lag för ideella föreningar kan det vara svårt att hålla reda på alla lagar och regler som berör arbe- tet i föreningen. I Juridikboken vägleds du som föreningsföre- trädare på ett lättsamt sätt genom bestämmelser inom olika områden. Skillnaden mellan olika typer av regler förklaras och du ges en rad exempel från fall som avgjorts i domstol.

Vilka skyldigheter är kopplade till rollen som styrelseleda- mot? Varför står föreningens syfte i stadgarna? Vad är skillna- den mellan behörighet och befogenhet vid fullmakt? Varför det är svårt att utöva direktdemokrati i föreningen? Och vad är det egentligen i det svenska föreningslivet som är så provokativt att EU-kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Sverige år 2008? Den här boken guidar dig och föreningen genom många vanliga och några ovanliga situationer där juridik är inblandad.

Juridikboken är framtagen och utgiven av Idealistas Förlag. Författare är Karin Källström som under många år engagerats av att få andra att förstå juridik och dess påverkan på arbetet i ideella föreningar.