idealistas logotyp

Med bredden som spets

Med bredden som spets

Tillfälligt slut. Leveransdatum saknas.

Pris: 150,00 kr
Bandtyp: Danskt band
Antal sidor: 108
ISBN: 87003-19-6
Utgivningsdatum: 20171018
Språk: Svenska
Författare: Josefsson, Cristina
Christina Josefsson,
Christina Josefsson,


Vad är en socionom? Det är en person med socionomexamen förstås. Men utöver det, finns det något som binder samman Sveriges runt 40 000 socionomer? Går det att hitta några gemensamma nämnare trots att socionomer kan arbeta inom många olika typer av verksamheter?

I den här boken går vi på jakt efter socionomers yrkesidentitet och försöker beskriva den med hjälp av forskare, socionomer, samarbetspartner och andra.

Stärks socionomernas professionella identitet eller hotas den av faktorer som nya styrningsformer och medikalisering av människors problem? Hur påverkas professionen av lekmannastyrningen?

Följ med i en fördjupad diskussion om socionomprofessionen i dag och i framtiden.