idealistas logotyp

Motivera ideella - om ledarskap, människors behov och drivkrafter

Motivera ideella - om ledarskap, människors behov och drivkrafter

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 220,00 kr
Bandtyp: Danskt band
ISBN: 87003-24-0
Utgivningsdatum: 20181010
Språk: Svenska
Formgivare: Qvist, Pernilla
Qvist, Pernilla
Författare: Schoug, Aron
Schoug, Aron
Illustratör: Strandberg, Matilda Erika
Strandberg, Matilda Erika
Redaktör: Bengtsson, Cecilia
Bengtsson, Cecilia


»Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar av? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de ideellas engagemang?«

Människors drivkrafter ser olika ut. För att öka engagemanget i den egna föreningen och organisationen gäller det att du som ledare eller förtroendevald skapar rätt förutsättningar för dem som vill engagera sig.
I Motivera ideella finns användbar kunskap om människors behov och drivkrafter. Här finns också belysande exempel, reflekterande frågor och förslag på hur ni kan arbeta vidare för att nå era mål. Med rätt stöd och ledarskap kommer de ideella både att stanna och bli fler!

Aron Schoug forskar i pedagogik på Stockholms universitet med särskilt intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati och gruppkommunikation. Han är medförfattare i antologin »Förtroendevald« och sedan länge själv ideellt engagerad i flera föreningar.