ing-read logotyp

Bornholmsmodellen Språklekar - en väg till skriftspråket

Bornholmsmodellen Språklekar - en väg till skriftspråket

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 390,00 kr
Bandtyp: Spiral
Antal sidor: 190
ISBN: 527-1560-4
Utgivningsdatum: 2024-01-15
Språk: Svenska
Upplaga: 15


Nu finns en utökad upplaga av originalversionen av Bornholmsmodellen (2024). Fler språklekar har tillkommit för variation och större utmaningar.

Språklekar enligt Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket är ett komplett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda. En kvalitativ kartläggning av fonologisk medvetenhet ingår.
I bokens teoretiska del förklaras begrepp som hör till språklig medvetenhet och den mer praktiska delen omfattar 75 språklekar, som passar från förskolan t o m repetitionsveckor i åk 1. Fullständiga veckoscheman finns från förskolan t o m repetition i åk 1.

• 8 veckor för 4–5-åringar,

• 32 veckor för förskoleklass.

• 8 veckor för åk 1 är speciellt för elever som behöver extra tid för att nå upp till en tillräcklig nivå av fonemisk medvetenhetLösenord till Mp3-filer med 32 ute- och inneljud ingårBoken komplettas med Bornholmsmodellens bildkort, bokstäver och ordkort (artikelnummer ing-20).
Bildkort och bokstäver till Språklekar efter Bornholmsmodellen