ing-read logotyp

Bok Språklekar efter Bornholmsmodellen - en väg till skriftspråket

Bok Språklekar efter Bornholmsmodellen - en väg till skriftspråket

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 360,00 kr
Bandtyp:
Antal sidor: 145
ISBN: 978774-5-9
Språk: Svenska
Upplaga: 13


Här presenteras en ny utökad reviderad upplaga av Bornholmsmodellen i original.

Bok inkl. lärarhandledning

Den bygger på det vetenskapligt förankrade Bornholmsprojektet. Den första svenska utgåvan utkom redan 1994 på Ing-Reads förlag.

Det senaste är den fullständiga 8-veckorsplaneringen för 4-5-åringarna. På ett lugnt och systematiskt sätt har passande lekar för de yngsta barnen valts ut. Läs kapitlet Bornholmsmodellen för 4-5-åringar (s. 13). Svårighetsgraden ökar sedan i förskoleklassen. Här fokuseras främst lekar på fonemnivå (läs s. 32).

Om ni börjar redan i förskolan med Språklekar efter Bornholmsmodellen förkortas modellen till 25 veckor för förskoleklassen. En repetition parallellt med läsundervisningen i ettan fångar in de allra flesta barnen och ger dem förståelse för hur den s.k. alfabetiska principen fungerar - de börjar läsa!

Bornholmsmodellen är vetenskapligt förankrad och ett nyskrivet kapitel ger en god teoretisk bakgrund för betydelsen av att tidigt börja med språklekar. Med boken och bildkorten/bokstavskorten är du väl förberedd att starta språklekstunder i barngruppen. För alla som vill fördjupa sin kunskap om Bornholmsmodellen anordnas kurser och föreläsningar i Ing-Reads regi.

Ljudfiler online

Ljudfiler online ingår i Språklekar efter Bornholmsmodellen. Det finns fyra grupper med ljud. Varje grupp omfattar åtta ljud d.v.s. sammanlagt 32 ljud. Dessa utgör en blandning av uteljud och inneljud. Varje ljudgrupp avslutas med ett djurläte. Bilder finns till ljudillustrationerna. Inloggningsuppgifter till ljudfilerna finns i boken.

För barn i behov av särskilt stöd

Genom att språklekarna är välstrukturerade och svårighetsgraden ökar är de mycket lämpliga för barn i behov av särskilt stöd. De passar även bra för barn med annat modersmål än svenska. Barnen får en känsla för hur språket är uppbyggt. I lekens form utökar barnen förutom sin språkliga medvetenhet, även sitt ordförråd, sin grammatiska kompetens samt uttal och språkmelodi.