ing-read logotyp

Trugs box 3 - Engelska

Trugs box 3 - Engelska

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 620,00 kr
Bandtyp: Spel
ISBN: ing-108
Språk: Engelska
Upplaga: 2


Trugs betyder Teach Reading Using Games och är ursprungligen ett engelskt spel som passar utmärkt för nybörjarläsaren.

Trugs bygger på det engelska språkets ljudsystem och underlättar läsinlärningen. Att spela trugs hjälper barnen/eleverna att göra framsteg i sin lästeknik, antingen det handlar om nybörjarläsning eller senare läsning som behöver stärkas.

Låda 1: Lådan börjar med enkla ord som cat och win. Till de svårare orden i låda 1 hör finish och channel. Spelen passar nybörjare och osäkra läsare.

Låda 2: Lådan börjar med ord som right och few. Till de svårare orden i låda 2 hör fabulous och dependant. Spelen passar elever som har kommit en bit på väg.

Låda 3: Lådan innehåller mer komplicerade ord. Den börjar med ord som chance och certain. Till de svåraste orden i låda 3 hör confidential och efficiency. Spelen passar elever som har kommit tämligen långt.

Varje låda innehåller:
20 spel – 450 kort
Reading booklet (läshäfte)
Monitoring booklet (kartläggningshäfte)
Instructions (instruktioner)