ing-read logotyp

Första ljudet Bingo 1 och Första ljudet Bingo 2

Första ljudet Bingo 1 och Första ljudet Bingo 2

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 260,00 kr
Bandtyp: Spel
ISBN: ing-5
Författare: Ingrid Häggström


Nu finns det populära Bingospelet i en ny omarbetad version. Det passar in i Bornholmsmodellens struktur då första ljudet i ord ska uppmärksammad. Det utgör ett komplement till de övriga språklekarna. Det omfattar två spel, alla med bilder i färg.

Bingo 1 innehåller: fyra bingobrickor tryckta på kraftig kartong, med nio bilder på varje bricka, 14 bokstavskort och 36 st. markörer. Bilderna föreställer ord som börjar på de s.k. hållkonsonanterna f, j, l, m, n, r, s, v samt vokalerna i och å.

Bingo 2 omfattar samma antal brickor, bokstavskort samt markörer som bingo 1. Orden börjar på de lite svårare stoppkonsonanterna, b, d, g, k, p, t samt ord som börjar på två konsonanter t.ex. ”svamp”.