Svenska i verkligheten Elevbok - Svenska 1a GY 2011

Pris: 265,00 kr
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 260
ISBN: 7306-911-3
Utgivningsdatum: 20120801
Språk: Svenska
Upplaga: 2
Författare: Backman, Gunilla
Hulenvik, Bertil


Svenska i verkligheten är ett gymnasiegemensamt läromedel
i Svenska 1 (100p) enligt GY 2011.
Språket är människans främsta redskap för reflektion,
kommunikation och kunskapsutveckling och genom
språket kan vi ju också uttrycka vår personlighet. Med
hjälp av skönlitteratur, sakprosatexter och olika medier
lär vi också känna vår omvärld och oss själva.
I Svenska i verkligheten; Svenska 1, har därför vår
strävan varit att så långt som möjligt kombinera och
koppla samman språk och litteratur, ge eleverna en fast
kunskapsgrund och på olika sätt stimulera deras lust att
tala, skriva, läsa och lyssna.
Svenska i verkligheten är ett pedagogiskt elevanpassat
läromedel, som genom sin tydliga struktur i högsta grad
också tillgodoser yrkesprogrammen på ett utmärkt sätt.
Läromedlet är lämpligt för vuxenelever – komvux och
folkhögskolor, och underlättar bland annat för självstudier
genom sin aktiva pedagogik.
Svenska i verkligheten är ett elevaktivt läromedel med en
pedagogisk uppläggning i form av rikligt med uppgifter
och övningar, som uppmuntrar eleverna att kontinuerligt
jobba aktivt med språket.
Svenska i verkligheten Elevbok - Svenska 1a GY 2011
Välj antal: Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.Andra som köpt denna produkt köpte även:

Interskol - Logga