interskol logotyp

Samhällskunskap 1a1 Elevbok GY 2011

Samhällskunskap 1a1 Elevbok GY 2011
Välj antal:
Köp

Beställ nu för förväntad leveransvecka vecka ??.

Pris: 185,00 kr
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 176
ISBN: 7306-913-7
Utgivningsdatum: 20110301
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Lundberg, Frank
Olsson, Lars

LJUDMEDIA
Beställs hos vår samarbetspartner INLÄSNINGSTJÄNST:
08-556 115 50, info@inlasningstjanst.se
Samhällskunskap 1a1 (50p)
Läromedlet är anpassat till ämnesplanen Samhällskunskap 1a1, 50 poäng för den nya gymnasieskolan GY 2011– och motsvarande för den gymnasiala vuxenutbildningen. Samhällskunskap 1a1 har en klar och tydlig struktur och som väl tillgodoser de breda elevkategorier som läser 50p-kursen. Författarna har arbetat med att använda ett lättläst språk. Bildmaterialet är rikligt och stimulerar till reflektion och eftertanke. Varje avsnitt följs upp med "Minns du"-frågor för kontroll av grundläggande termer och begrepp, samt uppgifter som eleverna kan arbeta med på olika nivåer.
Samhällskunskap 1a1 arbetar mycket med demokratibegreppet, mänskliga rättigheter, identiteter, relationer och livsvillkor. Andra exempel är globala frågor, historiska perspektiv och framtidsvisioner. Hållbar utveckling, jämställdhet, källkritik och kulturella frågor är exempel på andra viktiga områden i läromedlets innehåll. Analys av samhällsfrågor och privatekonomi intar också plats i läromedlet.

Huvudinnehåll
1. Demokrati och makt
2. Identitet och livsvillkor
3. Mänskliga fri- och rättigheter
4. Demokrati
5. Samhällsfrågor
6. Privatekonomi
7. Arbetsmarknaden