Religion 1 & 2 : Specialisering Elevbok GY 2011

Pris: 295,00 kr
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 320
ISBN: 7306-920-5
Utgivningsdatum: 20130430
Språk: Svenska
Upplaga: 3
Författare: Thulin, Birgitta
Elm, Sten

LJUDMEDIA
Beställs hos vår samarbetspartner INLÄSNINGSTJÄNST:
08-556 115 50, info@inlasningstjanst.se
Religion 1 & 2 är ett läromedel avsett för de högskoleförberedande programmen och är helt anpassat till gymnasieskolans nya kursplan GY 2011 för Religionskunskap 1 och 2 (och motsvarande för vuxenutbildningen).
Observera att läromedlet dessutom, som extramaterial, innehåller temaunderlag för uppstart av kursen Religion – Specialisering, för elever som gör detta val.

Läromedlet är tydligt uppdelat på kurserna:
• Religion 1
• Religion 2
• Religion specialisering, fyra temaavsnitt.
Läromedelsdelarnas innehåll har tydlig anknytning till ämnesplanens centrala innehåll för att tillgodose nivåernas kunskapskrav.

Huvudinnehåll
RELIGION 1
1. Hinduismen
2. Buddhismen
3. Judendomen, kristendomen, islam
4. Judendomen
5. Kristendomen
6. Islam
7. Livsåskådningar
8. Människosyn och Gudsuppfattning
9. Religion och vetenskap
10. Religion – Livsåskådningar – ger identitet
11. Etik
12. Argumentera kring etiska frågor och problem
13. Moral och etik – extra uppgifter

RELIGION 2
1. Nyandliga rörelser
2. Privatreligiositet
3. Livsåskådningarnas betydelse för människan
4. Religion och vetenskap, fördjupning
5. Etik – och etiska tillämpningar
6. Etiska och moraliska problemsituationer

RELIGION – SPECIALISERING
1. Ursprungliga religioner
2. Religion som vetenskap
3. Humanismen – längdsnitt av en livsåskådning
4. Svensk religionshistoria
Religion 1 & 2 : Specialisering Elevbok GY 2011
Välj antal: Köp

Beställ nu för förväntad leveransvecka vecka ??.Andra som köpt denna produkt köpte även:

Interskol - Logga