interskol logotyp

Religion 1 Elevbok GY 2011

Religion 1 Elevbok GY 2011
Välj antal:
Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 175,00 kr
Bandtyp: Bok
Antal sidor: 168
ISBN: 7306-922-9
Utgivningsdatum: 20131201
Språk: Svenska
Upplaga: 3
Författare: Thulin, Birgitta
Elm, Sten

LJUDMEDIA
Beställs hos vår samarbetspartner INLÄSNINGSTJÄNST:
08-556 115 50, info@inlasningstjanst.se
– Ett engagerande läromedel som är intressant att arbeta med både för elever och lärare
Religion 1 är anpassat till GY 2011 och ämnesplanen för religion 1, 50 p. Läromedlet finner också användning i den gymnasiala vuxenutbildningen och på folkhögskolor.
Läromedlet har en klar pedagogisk struktur och ett lätt tillgängligt språk. Text och bildmaterial stimulerar till diskussion om moral och etik.
Religion 1 arbetar mycket med engagerande situationsbeskrivningar. Detta ger eleverna möjlighet att diskutera värdegrunder och ger utrymme för egna tankar och reflektioner kring ett etiskt perspektiv.

Huvudinnehåll
1. Hinduismen
2. Buddhismen
3. Judendomen, kristendomen, islam
4. Judendomen
5. Kristendomen
6. Islam
7. Livsåskådningar
8. Människosyn och Gudsuppfattning
9. Religion och vetenskap
10. Religion – Livsåskådningar – ger identitet
11. Etik
12. Argumentera kring etiska frågor och problem
13. Moral och etik – extra uppgifter