Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Att lyckas i skolan

Att lyckas i skolan

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 598,00 kr
Antal sidor: 95
ISBN: 85513-86-4
Utgivningsdatum: 2008
Språk: Svenska


Syftet med kartläggningen är att lyfta fokus från elev i svårigheter till att det är skolans ansvar att hitta framgångsrika arbetssätt tillsammans med eleven.
Det är inte ovanligt att vi pratar OM istället för MED eleverna. De sitter ofta inne med svaren på varför det inte fungerar i skolan. Ett tydligt uppdrag för skolan är att se och förstå varje barns och elevs förutsättningar och behov. Utifrån barnrättsperspektivet enligt FN:s barnkonvention är det av största vikt att elevens röst blir hörd i alla sammanhang. De måste få berätta om sina styrkor, intressen samt hur de upplever skolsituationen.
Materialet ”Att lyckas i skolan” ger dig teorier som ligger till grund för allt lärande. Genom att använda de analyserade svaren i samtal med eleven ges möjlighet till att skapa en gemensam bild över skolsituationen.

Komplement till pärmen finns att hämta på www.bokverkstan.se under Hämta fil