För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är.
Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.
Produktgrupper
Nyheter
Bild
Engelska
Gymnasiesärskolan övrigt
GySär/SärVux Yrkesprog
Hemkunskap
Idrott och hälsa
Inlärning-Träning
Kartläggning
Kinesiska
Läromedel träningskolan
Matematik
Musik
NO-ämnen
Samtalsstöd
Slöjd
SO-ämnen
Svenska
Tal-Språk-Kommunikation
Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Övrig litteratur
UTFÖRSÄLJNING

Bli en läsare: Grundpaket, Läsinlärning i 7 steg

Pris: 1 990,00 kr
Bandtyp: Läromedelspaket inklusive online material
ISBN: 87139-87-1
Utgivningsdatum: 2015
Språk: Svenska


”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”, är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex:
• Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter.
• Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux.
• Sfi- undervisning

Det är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse.
Läsmaterialet behandlar enbart ljudenlig läsning förutom frekventa småord.
Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning – från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter.
Inlärningen förstärks genom skrivövningarna och datorövningarna.
Läromedlet bygger på metoden Läsinlärning i 7 steg utvecklad av Maj J Örtendal.
Grundidén är att man tränar fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.
De 7 stegen är:
Steg 1 – Ljudsegmentering
Steg 2 – Ljudsyntes
Steg 3 – Bygga/skriva orden
Steg 4 – Läsa orden
Steg 5 – Samtala om ordens betydelse
Steg 6 – Upprepad läsning
Steg 7 - Hemuppgift

Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”.
En av slutsatserna är följande: Citat – Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet).

Bli en läsare består av ett paket med:
• Läseböcker och skrivböcker på tre nivåer (1 ex. av varje bok)
• Lärarhandledning med anvisningar till alla sidor i läseböcker och skrivböcker
• Kopieringsunderlag
• Markörkort och bokstavskort
• Datorövningar – sex program A – F
A – Sambandet språkljud och bokstavstecken
B – Fonologisk träning i fyra steg
C – Två slags vokalljud
D – Träning med flashcard-metoden
E – Ljudförväxlingar
F – Läsflyt genom upprepad läsning

Skollicens, obegränsat antal användare.
Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna.
Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen.
Adress till inloggningssidan är www.pedagogiskabokhyllan.se
Det skickas alltid både student och lärarinloggning.
Vissa läromedel, tex kopieringsunderlag innehåller inget studentmaterial och då är studenthyllan tom.
Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via pedagogiskabokhyllan används samma inloggningar.
Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.


Bli en läsare: Grundpaket,  Läsinlärning i 7 steg

Levereras inom 1-2 vardagar.Andra som köpt denna produkt köpte även:

Decimaltal
Decimaltal
Pris: 32,00 kr
Lära Förlag - Logga