Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Årstidsresan Webbmaterial

Årstidsresan Webbmaterial

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 1 050,00 kr
ISBN: 88309-47-1
Utgivningsdatum: 20160101
Språk: Svenska
Författare: Wilen, Martina
Johansson, Berit


Årstidsresan webbmaterial innehåller hela det webbmaterial som medföljer läromedelspaketet Årstidsresan och är ett alternativ för skolor som vill använda Årstidsresans övningsblad men som inte har behov av storböcker, spel mm.

Årstidsresan webbmaterial innehåller övningsblad, filmer mm:

Färdighetsövningarna innehåller övningar på olika nivåer där eleverna får bland annat måla, klippa, hitta ordbilder och tecken samt lära sig att se lika – lika och hitta rätt väg. Övningsbladen utgår från den aktuella årstiden och innehåller ca 770 sidor färdighetsövningar.

2000 sidor matematikövningar graderade efter svårighetsgrad. Övningar med bilder och föremål på årstidstema. Eleven tränar först på att se lika – lika, och bygger sedan successivt upp en egen förståelse för talsystemet.


En Bildbank innehållande 447 bilder i färg och svart/vitt till alla årstidernas teman.

Alla övningsblad är kopieringsunderlag i form av pdf-filer.

Illustrationerna i materialet är gjorda av Maria Öqvist.

Webbmaterialet ingår i Årstidsresan som är det nya basläromedlet för träningsskoleinriktningen i grundsärskolan. I Årstidsresan följer man och arbetar med att se förändringarna bland djur och natur. Detta tematiska arbetssätt ger en grund för ett lustfyllt lärande. Eleverna får den konkretisering, variation och upprepning i undervisningen som behövs för att kunskaperna ska befästas. Materialet innehåller mycket bilder vilket är viktigt för träningskolans elever. Bilderna genomsyrar hela arbetet och känns igen i såväl matte-övningarna, övningsbladen, faktahäftet, osv.

Årstidsresan är ett stort material som består av böcker, spel, övningsblad, planscher och lektionsplaneringar. När läromedlet används i sin helhet så täcker det hela det centrala innehållet i träningsskolans kursplaner. Det är också möjligt att köpa och använda enstaka delar av läromedlet, till exempel endast storböcker, lottospel eller övningsblad. Vissa övningsblad ur kopieringsunderlaget säljs även i form av övningshäften. Häftena passar bra för dig som behöver materialet endast till en eller ett par elever på skolan.

Årstidsresan fungerar som basläromedel för träningsskolan. Hela eller delar av materialet är också lämpligt för undervisning i övriga grundsärskolan, samt förskola och förskoleklass.

skollicens, obegränsat antal elever.
Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifter för läraren.
Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Adress till inloggningssidan är http://www.laraonline.se/
Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via LäraOnline används samma lärarinloggning.
Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.