Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

I tiden - tidsresan

I tiden - tidsresan

Tillfälligt slut. Leveransdatum saknas.

Pris: 205,00 kr
Bandtyp: Bok
ISBN: 88309-89-1
Utgivningsdatum: 2018
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Jonasson, Jeanette
Jonasson, Marcus


Tryckt version av I tiden, ett basläromedel i historia som följer Astrid, en tonåring som ger sig ut på en tidsresa för att lära sig mer om historien. Läromedlet är strukturerat med utgångspunkt i den europeiska epokindelningen. Utmärkande drag för olika epoker, liksom viktiga händelser i Sverige och omvärlden behandlas kortfattat och med ett mycket enkelt språk.

Till materialet finns även en Lärarewebb som innehåller en lärarhandledning och även boken inläst. I lärarwebben finns
till alla avsnitt frågor indelade i tre nivåer, där de enklaste är flervalsfrågor och de svåraste uppmuntrar eleven till egen reflektion. Lärarwebben innehåller också ett antal fördjupningstexter i PDF format.

Som komplement till I tiden finns en serie med åtta småböcker som behandlar historiska förändringsprocesser. I dessa häften berättas om hur olika fenomen har förändrats genom historien – allt från skriftens till pengarnas och sophanteringens utveckling.
I tiden finns också som ett digitalt, interaktivt läromedel med all text inläst.

Materialet följer kursplanen för Historia 1 i gymnasiesärskolan, men passar även elever i senare delen av grundsärskolan och andra behov av ett riktigt lättläst basmaterial i ämnet.