Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Test of Visual Perceptual Skills-4 (år 5-21)

Test of Visual Perceptual Skills-4 (år 5-21)

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 5 500,00 kr
Bandtyp: Paket
ISBN: 88621-14-6
Utgivningsdatum: 201705
Språk: Engelska


Lära förlag är svensk distributör av det nya omarbetade TVPS-testet TVPS-4. Detta test ersätter de tidigare TVPS-R (4-13 år), TVPS-R (12-19 år) och TVPS-3 (4-19 år). Manualen och blanketterna finns enbart på engelska (ej översatt till svenska) men testmaterialet i sig innehåller inga ord så detta berör inte eleven..TVPS-4 är den senaste versionen av de visuella perceptionstest som först utvecklades av Dr. Morrison F Gardner. TVPS används av bla arbetsterapeuter, specialpedagoger och skolpsykologer..Det nya TVPS-4 är ett lättanvänt bedömningsverktyg för att bestämma visuella-perceptuella styrkor och svagheter. Standardiseringen bygger på ett nationellt representativt urval. För att möta upp yngre eller mer osäkra individer har TVPS-4 utökats med ytterligare testobjekt på en lägre nivå. Det nya testet har också fått ett utökat åldersområde uppåt och täcker nu in åldrar upp till 21 år. Detta gör TVPS-4 användbar för ett bredare spektrum av kartläggning.I TVPS-4 används svartvitt linjeritningar som är samlade i ett spiralbundet häfte. Testobjekten presenteras fortfarande i form av flervalsfrågor, vilket kräver endast minimala verbala eller motoriska (pek) svar. Detta format är idealisk för användning på personer som har nedsatt funktion av sina motoriska, tal, neurologiska eller kognitiva funktioner.TVPS-4 innehåller följande 7 deltest inom olika perceptuella områden. Varje deltest innehåller 18 uppgifter.


• VD: Visuell diskrimination. Förmågan att se vad som är karaktäristiskt hos en figur och sedan kunna hitta den bland andra figurer (på samma sida).


• VM: Visuellt minne. Förmågan att minnas den figur man sett
för att sedan kunna hitta den igen (på nästa sida).


• VSR: Visuella spatiala relationer. Förmågan att av fem identiskt lika figurer kunna hitta den som är vänd åt ett annat håll (på samma sida).


• VFC: Visuell formkonstans. Förmågan att kunna minnas det som är konstant hos en form och sedan hitta samma form - även om den skulle vara större, mindre, roterad eller delvis gömd (på samma sida).


• VSM: Visuellt sekvensminne. Förmågan att kunna lagra och minnas en serie av former/figurer under en viss tid och sedan kunna välja ut den rätta serien (på ny sida).


• VFG: Visuell figur-bakgrund. Förmågan att minas en form och sedan hitta den även om den är gömd bland andra former (på samma sida).


• VC. Visuell helhet. Förmågan att bestämma vilken av fyra figurer som kommer att likna förebilden om man ”låtsasritar” den färdig (på samma sida).Inbyggda begränsningar för att minimera trötthet och för att säkerställa att svårare poster inte används för att bedöma yngre elever ger en tillförlitlig och korrekt bedömning över åldersspannet.


TVPS-4 mäter även följande smala förmågor enl Cattell-Horm-Carroll teorin.


• Visualisering (Visualization)

• Förmågan att urskilja en hel figur när det bara finns fragment (Flexibility of Closure)

• Visuellt minne (Visual Memory)

• Minneslängd (Memory SpanAdministration och poäng TVPS-4 är individuellt administrerat, görs ej på tid, och tar ca 25 minuter att slutföra. Poängsättningen är snabb och okomplicerad. Råpoäng överförs till skalpoäng och percentilpoäng för varje deltest. Den övergripande totala poängen rapporteras som standardpoäng och percentilpoäng. Åldersrelaterade poäng finns också för både deltest och totala poäng.Ågrenska erbjuder utbildningar i TVPS-4.

För information om aktuella kurser, klicka här.