metodochfakta logotyp

Paket Studieskärmar - 5 st

Paket Studieskärmar - 5 st

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 1 245,00 kr (249,00 kr per st)
Bandtyp: Skärm
ISBN: mefa-5


Om studieskärmen i korthet:

Eleven viker skärmen till den vinkel som önskas. Korta sidan är 34 cm och långa sidan är 50 cm. Skärmens höjd är 36 cm och är anpassad så att när eleven lyfter blicken så får läraren lätt ögonkontakt.

Materialet är inplastad vit hårdpapp med svarta ljuddämpande gummilister. Denna populära produkt är svensktillverkad i Lund och Staffanstorp och har hittills sålt i ca 15 000 exemplar till skolor över hela Sverige.


SKAPAR LUGN OCH RO

Har du några elever som behöver extra avskildhet i klassrummet för att kunna göra sina uppgifter? En studieskärm avgränsar elevens synfält vilket gör att eleven kan fokusera bättre. Den positiva effekten blir att eleven lättare kan koncentrera sig och studieresultaten förbättras.

Idén är utvecklad från universitetsbibliotekens avskärmade studieplatser med en liten "vägg" gentemot närmaste granne. Då många vuxna någon gång under dagen trivs med en sådan avgränsad studieplats är det lätt att tänka sig att även elever trivs med möjligheten att läsa vid ett liknande möblemang.

I de klasser där studieskärmarna används bygger användandet på frivillighet. De elever som behöver extra lugn och ro går och hämtar en studieskärm. På så sätt kan dessa elever lättare koncentrera sig på sina uppgifter och avgränsa sig från det ständiga brus av olika händelser som sker i klassrummet.

Det är förstås viktigt att du som lärare introducerar studieskärmen på ett naturligt och avdramatiserande sätt. Berätta för dina elever att studieskärmen är till för dig som behöver avskildhet under en viss del av dagen och till dig som någon gång behöver lite extra lugn och ro. Se studieskärmen som ett naturligt inslag i klassrummet för alla elever som trivs med att använda den.

Höjden på studieskärmen är anpassad för att eleven dels skall få avskildhet vid läsning eller skrivning och dels för att eleven enkelt ska få kontakt med läraren genom att lyfta blicken. Vi rekommenderar att det finns några studieskärmar i varje klassrum för att alla som vill skall ha möjlighet att använda dem när behoven finns.


HAR DU ELEVER I GYMNASIET ELLER ÅK 6-9?

Våra studieskärmar för äldre elever kallar vi Fokuswell. De kan med fördel användas som avskärmning vid prov eller för att skapa en avskild studieplats. Mer information och priser hittar du på Fokuswell

Det kan ju ibland vara svårt att undvika att smygtitta på grannen, eller hur?
Och vem hjälper det?


SÅ TYCKER ANDRA!

Så här säger några av våra lärare:

”Eleverna och lärarna är mycket nöjda med studieskärmarna. Det finns några studieskärmar i varje klassrum som eleverna använder vid behov.”
Christina Olén, Rektor Stanstorpskolan.

”Vi har några studieskärmar i våra klassrum och eleverna uppskattar dem mycket. Ett enkelt, smidigt och funktionellt sätt att skapa arbetsro under vissa stunder av skoldagen.”
Agneta Bengtsson, Specialpedagog Östra skolan.