naforlag logotyp

Samhällskunskap 1B

Samhällskunskap 1B

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 269,00 kr
Bandtyp: Board book
Antal sidor: 362
ISBN: 88229-03-8
Utgivningsdatum: 20160625
Språk: Svenska
Upplaga: 2
Formgivare: AB, Kolossal
Författare: Eriksson, Johan
Kesselfors, Jenny
Thonrström, Peggy


Samhällskunskap 1B täcker Skolverkets kunskapskrav inom gymnasiekursen samhällskunskap 1b. Bokens 11 kapitel är fristående och kan läsas i valfri ordning. Förutom rena fakta-kunskaper innehåller boken många möjligheter till reflekterande frågor och förslag på diskussionsämnen, som förhoppningsvis bidrar till aktiviteten i klassrummet.


Samhällskunskap handlar många gånger om ganska komplicerade samband och relationer mellan olika aktörer, som lättast kan förstås genom att både läsa och se sammanfattande bilder. Därför innehåller boken ett stort antal grafiska modeller, som kan ge er en snabb översikt av centrala ämnesområden.


De faktakunskaper som presenteras i boken knyts ihop och sammanfattas i slutet av varje kapitel med hjälp av kontrollfrågor och nyckelord, som med fördel kan användas för instudering.


Dessutom finns alltid två eller tre större ?uppdrag? i slutet av varje kapitel. Dessa uppdrag ställer lite större krav på självständigt arbete och analysförmåga, och ger möjligheter att pröva på samhällsvetenskaplig forskning på egen hand.