naforlag logotyp

Perspektiv på samhället 1-2-3

Perspektiv på samhället 1-2-3

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 349,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 300
ISBN: 88229-07-6
Utgivningsdatum: 20170401
Språk: Svenska
Formgivare: AB, Kolossal
Kolossal AB,
Kolossal AB,
Författare: Eriksson, Johan
Redaktör: Thorstensson, Anna


Perspektiv på samhällskunskap 1-2-3 riktar sig till elever på gymnasiets högskoleförberedande program. Några av läromedlets kännetecken:

• Lättlästa och konkreta faktatexter med avstamp i elevernas vardag.

• Luftiga uppslag med informationsgrafik och modeller som förstärker och sammanfattar texternas innehåll.

• Många aktiverande inslag, där eleverna själva får diskutera, granska, undersöka och på andra sätt utveckla sin medborgarkompetens.

• Metodövningar där eleverna lär sig att göra egna konsekvensanalyser, enkäter, intervjuer, riskanalyser, SWOT, perspektivbyten med mera.

• Tyngdpunkt på frågor som rör digital kompetens, såsom källkritik på internet; kommunikation och presentation med hjälp av ny teknik, samt integritets- och öppenhetsfrågor i informationssamhället.
Varje kapitel avslutas med sammanfattande instuderingsuppgifter och 2-4 större uppdrag som eleverna kan använda för egen forskning och fördjupande analys. Boken täcker Skolverkets krav för gymnasiekurserna samhällskunskap 1-3.