SFI B

Pris: 219,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 232
ISBN: 88229-15-1
Utgivningsdatum: 20190506
Språk: Svenska
Upplaga: 0
Formgivare: Schelé, Karolina
Författare: Landberg, Lina
Borg, Karin
Illustratör: Roos Bergman, Caroline
omslagsIllustratör: Schmidt, Nikki
Redaktör: Flyman Mattsson, Anna
Liveröd, Yerk


SFI B är ett komplett sfi-läromedel för kurs B som består av bok,
lärarhandledning med pedagogiska tips, inspelade texter, ordlistor samt
övningsuppgifter av olika slag.
Texterna utgår från autentiska språksituationer och det språkbehov författarnas
elever gett uttryck för. De är dessutom tydligt indelade i genrer. Alla kapitel är
indelade i en start- och en fortsättningsdel utifrån svårighetsgrad för att kunna
passa både elever i början av B-kursen likväl som de elever som närmar sig
C-kursen.
Svenska på riktigt är baserat på samtida forskning inom andraspråkinlärning
och hur den grammatiska utvecklingen hos andraspråksinläraren sker samt på
författarnas mångåriga erfarenhet som sfi-lärare.
SFI B

Levereras inom 1-2 vardagar.

NA Förlag AB - Logga