naforlag logotyp

Perspektiv på samhället 1B Uppl 2

Perspektiv på samhället 1B Uppl 2

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 359,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 362
ISBN: 88229-46-5
Utgivningsdatum: 20200810
Språk: Svenska
Upplaga: 2
Formgivare: AB, Kolossal
AB, Kolossal
Författare: Eriksson, Johan
Kesselfors, Jenny
Thornström, Peggy
Eriksson, Johan
Kesselfors, Jenny
Thornström, Peggy


Perspektiv på samhället 1B - 2:a upplagan är ett läromedel som strävar efter engagemang, aktivitet och självständigt tänkande – både i klassrummet och ute i samhället.


Den nya upplagan följer Skolverkets reviderade ämnes- och kursplaner med särskilt fokus på digital kompetens, källkritik och andra förmågor som krävs i ett komplext samhälle med stora och accelererande informationsflöden.


Varje kapitel inleds med en ”rivstart” som snabbt öppnar upp för diskussion och egna reflektioner kring samhällskunskapens stora frågor. Därefter förstärks elevernas kunskaper med hjälp av:


Lättlästa texter med konkreta och aktuella exempel, som presenterar ämnets nyckelbegrepp och centrala innehåll.
Luftiga uppslag med informationsgrafik som sammanfattar och förstärker texterna.
Övningar och uppdrag där eleverna får använda samhällsvetenskapliga metoder och modeller för att träna sig på analys, fördjupande resonemang, källkritiskt tänkande och presentationsteknik.
Många övningar är praktiskt inriktade och verklighetsanknutna. Eleverna får exempelvis granska makthavare och massmedia, jobba med metoder för demokratisk påverkan, skapa en medborgarbudget och analysera trygghetsfrågor i det egna lokalsamhället.


Varje kapitel avslutas med sammanfattningar av nyckelbegrepp, instuderingsfrågor, uppdrag och en avslutande ”stor fråga”, som kan användas för att utvärdera elevens kunskaper inom ett helt kapitel.


Bokens webbplats innehåller ett omfattande extramaterial, riktat både till elever och lärare. Där finns bland annat ytterligare övningar, instudering, lärarhandledning, lektionsunderlag och bedömningsstöd.