naforlag logotyp

Svenska 3 - Helt enkelt. Digital bok

Svenska 3 - Helt enkelt. Digital bok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 140,00 kr
ISBN: 88229-66-3
Utgivningsdatum: 20210322
Språk: Svenska
Författare: Nilsson, Annika
Winqvist, Lena


Svenska 3 – Helt enkelt. Digital bok, rymmer hela kursen Svenska 3. Genomgångar, exempeltexter, övningar och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll, kunskapskrav och det nationella provet.Teori kopplas till övningsuppgifter och stor vikt läggs på verktyg för lässtrategier och läsförståelse. Den muntliga och skriftliga framställningen får stöd av funktionell grammatik.Vill du vara säker på att du får med alla delar i kursen?Vill du finna inspirerande övningar till ett visst kunskapskrav?I Svenska 3 – Helt enkelt är allt material för hela kursen samlat. Väljer du att arbeta med boken från pärm till pärm täcker du in hela det centrala innehållet och du står väl rustad för det nationella provet på vårkvisten. Vill du jobba med delar av boken hittar du enkelt vilket centralt innehåll som varje kapitel går igenom.Den digitala versionen av boken får du i en interaktiv och modern plattform med en AI motor som skapar ett adaptivt studieflöde för eleverna.
Boken innehåller allt material eleven behöver i form av text, bild och film, samt instuderingsfrågor kopplade till varje avsnitt.
Den digitala boken har mängder av verktyg som exempelvis markera text, skriva egna anteckningar, uppläsning av text, samt automatisk markering av vilka delar eleven kan bra/mindre bra.Som lärare kan du även lägga till eget material, samt få en detaljerad bild över dina elevers studieprocess
Självklart fungerar boken lika bra på alla dina enheter.