naforlag logotyp

Perspektiv på samhället 1-3. Digital bok

Perspektiv på samhället 1-3. Digital bok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 160,00 kr
ISBN: 88229-70-0
Utgivningsdatum: 20210329
Språk: Svenska
Författare: Eriksson, Johan


Perspektiv på samhällskunskap 1-2-3 riktar sig till elever på gymnasiets högskoleförberedande program. Några av läromedlets kännetecken:

• Lättlästa och konkreta faktatexter med avstamp i elevernas vardag.

• Luftiga uppslag med informationsgrafik och modeller som förstärker och sammanfattar texternas innehåll.

• Många aktiverande inslag, där eleverna själva får diskutera, granska, undersöka och på andra sätt utveckla sin medborgarkompetens.

• Metodövningar där eleverna lär sig att göra egna konsekvensanalyser, enkäter, intervjuer, riskanalyser, SWOT, perspektivbyten med mera.

• Tyngdpunkt på frågor som rör digital kompetens, såsom källkritik på internet; kommunikation och presentation med hjälp av ny teknik, samt integritets- och öppenhetsfrågor i informationssamhället.
Varje kapitel avslutas med sammanfattande instuderingsuppgifter och 2-4 större uppdrag som eleverna kan använda för egen forskning och fördjupande analys. Boken täcker Skolverkets krav för gymnasiekurserna samhällskunskap 1-3.


Den digitala versionen av boken får du i en interaktiv och modern plattform med en AI motor som skapar ett adaptivt studieflöde för eleverna.
Boken innehåller allt material eleven behöver i form av text, bild och film, samt instuderingsfrågor kopplade till varje avsnitt.
Den digitala boken har mängder av verktyg som exempelvis markera text, skriva egna anteckningar, uppläsning av text, samt automatisk markering av vilka delar eleven kan bra/mindre bra.Som lärare kan du även lägga till eget material, samt få en detaljerad bild över dina elevers studieprocess
Självklart fungerar boken lika bra på alla dina enheter