naforlag logotyp

Perspektiv på samhället 1B. Digital bok

Perspektiv på samhället 1B. Digital bok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 140,00 kr
ISBN: 88229-71-7
Utgivningsdatum: 20210329
Språk: Svenska
Författare: Eriksson, Johan


Perspektiv på samhället är ett läromedel som strävar efter engagemang, aktivitet och självständigt tänkande – både i klassrummet och ute i samhället.


Varje kapitel inleds med en ”rivstart” som snabbt öppnar upp för diskussion och egna reflektioner kring samhällskunskapens stora frågor. Därefter förstärks elevernas kunskaper med hjälp av:


Lättlästa texter med konkreta och aktuella exempel, som presenterar ämnets nyckelbegrepp och centrala innehåll.
Luftiga uppslag med informationsgrafik som sammanfattar och förstärker texterna.
Övningar och uppdrag där eleverna får använda samhällsvetenskapliga metoder och modeller för att träna sig på analys, fördjupande resonemang, källkritiskt tänkande och presentationsteknik.
Många övningar är praktiskt inriktade och verklighetsanknutna. Eleverna får exempelvis granska makthavare och massmedia, jobba med metoder för demokratisk påverkan, skapa en medborgarbudget och analysera trygghetsfrågor i det egna lokalsamhället.


Varje kapitel avslutas med sammanfattningar av nyckelbegrepp, instuderingsfrågor, uppdrag och en avslutande ”stor fråga”, som kan användas för att utvärdera elevens kunskaper inom ett helt kapitel.


Den digitala versionen av boken får du i en interaktiv och modern plattform med en AI motor som skapar ett adaptivt studieflöde för eleverna.
Boken innehåller allt material eleven behöver i form av text, bild och film, samt instuderingsfrågor kopplade till varje avsnitt.

Den digitala boken har mängder av verktyg som exempelvis markera text, skriva egna anteckningar, uppläsning av text, samt automatisk markering av vilka delar eleven kan bra/mindre bra.



Som lärare kan du även lägga till eget material, samt få en detaljerad bild över dina elevers studieprocess
Självklart fungerar boken lika bra på alla dina enheter.