naforlag logotyp

Historia 1B - Historiens landskap - kungar och karnevaler. Digital bok

Historia 1B - Historiens landskap - kungar och karnevaler. Digital bok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 140,00 kr
ISBN: 88229-74-8
Utgivningsdatum: 20210329
Språk: Svenska
Författare: Alm, Anna
Alm, Martin


Historiens landskap - kungar och karnevaler täcker hela kursen historia 1B utifrån tre perspektiv:


1. Den politiska historien med den demokratiska tanken i centrum.
2. Historien som en berättelse om kulturmöten och hur dessa möten förändrats över tid.
3. Historien och individen där den lilla människans liv synas genom olika historiska epoker och i olika kulturella sammanhang.


Perspektiven är även lätta att koppla samman. De skapar förutsättningar för variation i undervisningen och reflekterar historiens landskap utifrån olika ståndpunkter och perspektiv. På så sätt problematiserar boken ämnet historia och möjliggör en djupare reflektion trots kursens karaktär av grundkurs. Historia är ju inte bara det som var, historia är också det som är levande i våra tankar.


Den digitala versionen av boken får du i en interaktiv och modern plattform med en AI motor som skapar ett adaptivt studieflöde för eleverna.
Boken innehåller allt material eleven behöver i form av text, bild och film, samt instuderingsfrågor kopplade till varje avsnitt.

Den digitala boken har mängder av verktyg som exempelvis markera text, skriva egna anteckningar, uppläsning av text, samt automatisk markering av vilka delar eleven kan bra/mindre bra.

Som lärare kan du även lägga till eget material, samt få en detaljerad bild över dina elevers studieprocess
Självklart fungerar boken lika bra på alla dina enheter.