naforlag logotyp

Naturkunskap 2. Digital bok

Naturkunskap 2. Digital bok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 140,00 kr
ISBN: 88229-78-6
Utgivningsdatum: 20210329
Språk: Svenska
Författare: Jönsson, Fredrik


Naturkunskap 2 - Ditt universum är formulerad utifrån kursplanen för Naturkunskap 2 på gymnasiet, men kan läsas av vem som helst som önskar en fördjupad förståelse för naturens samband. Naturkunskap 2 ? Ditt universum ger dig som läsare en djupare förståelse för både det universum du lever i och det inre universum som finns inuti din kropp. Boken tar dig med på en resa från big bang och alltings början fram till idag och låter dig också blicka in i framtiden. Vad blir nästa steg i den naturvetenskapliga världen?

Naturkunskap 2 - Ditt universum är skriven för att du ska öka och fördjupa din förståelse för samband inom naturvetenskapen, men också för att stimulera din lust att upptäcka själv. Att gå från att ta till sig färdigformulerad fakta till att själv upptäcka, mäta, beskriva och förstå är ett av de viktigaste stegen mot att förstå naturvetenskapen och dess teorier och modeller.

Naturkunskap 2 ? Ditt universum ger dig möjlighet att ta avstamp i en bred faktabas för att själv undersöka ditt universum, men den fångar också upp dig och ser till att du landar tryggt om du vill luta dig mot redan välkända och formulerade teorier. Låt Naturkunskap 2 - Ditt universum bli din vägledning till en fördjupad förståelse av det universum du lever i!


Den digitala versionen av boken får du i en interaktiv och modern plattform med en AI motor som skapar ett adaptivt studieflöde för eleverna.
Boken innehåller allt material eleven behöver i form av text, bild och film, samt instuderingsfrågor kopplade till varje avsnitt.

Den digitala boken har mängder av verktyg som exempelvis markera text, skriva egna anteckningar, uppläsning av text, samt automatisk markering av vilka delar eleven kan bra/mindre bra.Som lärare kan du även lägga till eget material, samt få en detaljerad bild över dina elevers studieprocess
Självklart fungerar boken lika bra på alla dina enheter.