naforlag logotyp

Din grammatik

Din grammatik

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 1 410,38 kr
Bandtyp: Häftad
ISBN: 88229-84-7
Utgivningsdatum: 20211208
Språk: Svenska
Formgivare: Schelé, Karolina
Svensson, Isabella
Författare: Flyman Mattsson, Anna
omslagsIllustratör: Schmidt, Nikki


Din grammatik är ett utbildningspaket som bygger på språkforskning om hur inlärare utvecklar sin grammatik utifrån specifika utvecklingsstadier. Materialet följer därmed inläraren och är inte kopplad till någon specifik kurs.

Genom att inläraren får följa upplägget ges möjlighet till mer effektiv undervisning och anpassning till individen. Processbarhetsteorin ligger till grund för den grammatiska progressionen och för det pedagogiska upplägget står bland annat Cummins fyrfältsmodell och transspråkande.Din grammatik är ett utbildningspaket som omfattar:- Övningsbok

- Lärarhandledning (nedladdningsbar pdf)

- Automatisering/övning (digitala övningar)

-Tankekartor (nedladdningsbara pdf:er)

-Talaspel (nedladdningsbara pdf:er)

-Talövningar (nedladdningsbara pdf:er)