naforlag logotyp

Idrott och hälsa 1&2 Fjärde uppl.

Idrott och hälsa 1&2 Fjärde uppl.

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 359,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 294
ISBN: 89565-13-5
Utgivningsdatum: 20230102
Språk: Svenska
Upplaga: 4
Författare: Svalner, Daniel
Paulsson, Johan


Idrott och Hälsa 1 & 2 är en lärobok för gymnasiet. Boken inleds med en grundlig genomgång av kroppen och tar sedan upp samtliga teoretiska moment som ingår i de olika delkurserna. Innehållet är lättillgängligt, överskådligt och gör det enkelt att sätta in varje ämne i ett naturligt sammanhang.

I fjärde upplagan är övningsboken integrerad i läroboken. För att öka tillgängligheten för både lärare och elever och följer därför nu uppgifter och övningar efter varje kapitel.


Övningsmaterialet delas upp i tre delar:


Basbegrepp och fakta behandlar fundamentet för respektive kapitel, med hänsyn till de begrepp och fakta som ligger till grund för elevens förståelse av en viss fysisk aktivitet. Frågorna syftar till att eleven ska presentera fakta och begrepp, utan hänvisning till någon specifik aktivitet eller idrott.

Diskussion och redogörelse syftar till att eleven ska använda bakomliggande fakta och begrepp för att resonera sig fram till hur de kan kopplas till en viss fysisk aktivitet.

Praktisk tillämpning syftar till att ge exempel på hur eleven kan skaffa sig erfarenheter som ökar förståelsen för den fysiska aktivitetens nytta.