naforlag logotyp

Svenska Komplett - Åk 1 Läsning och läsförståelse - Molly och Noa Arbetsbok

Svenska Komplett - Åk 1 Läsning och läsförståelse - Molly och Noa Arbetsbok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 69,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 44
ISBN: 89565-36-4
Utgivningsdatum: 20240213
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Ärlsjö, Annika
Waljehorn, Carina
Eliasson, Maud
Lindén, Jonny


Arbetsbok till Molly och Noa, en läsebok för åk 1 i serien Svenska Komplett.

I den här arbetsboken finns det läsförståelsefrågor till varje kapitel. Frågorna är indelade i olika nivåer: Hitta svaren i texten,
Lista ut svaren med hjälp av texten och Vad tycker du?/Vad tror du?/ Berätta.

Det finns även varierande extrauppgifter. Exempel: korsord/Vad betyder orden?, ordna händelser i kronologisk ordning, sammanfatta det du har läst, gör en serie.

Läseboken Molly och Noa finns i två nivåer: Gröna nivå och Gul nivå. Arbetsboken passar till båda nivåerna.