naforlag logotyp

Entreprenörskap

Entreprenörskap

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 269,00 kr
Bandtyp: Bok
Antal sidor: 450
ISBN: 980247-0-8
Utgivningsdatum: 20120815
Upplaga: 160
Författare: Paulsson, Johan
Schildfat, Tobias
Redaktör: Malmsten-Bäverstam, Ordblick


Entreprenörskap är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån Gy 2011:s riktlinjer. Med färgstarka exempel från intressanta entreprenörer belyser författarna områden som beskrivs utifrån relevanta teorier. Boken delas upp i åtta kapitel och tar upp samtliga moment som ingår i kursen. Innehållet är lättillgängligt, överskådligt och gör det enkelt för eleven att sätta in sig i ämnet.