naforlag logotyp

Matematik 1ABC

Matematik 1ABC

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 269,00 kr
Bandtyp: Bok
Antal sidor: 330
ISBN: 981681-1-2
Utgivningsdatum: 20140804
Språk: Svenska
Upplaga: 0
Formgivare: AB, Kolossal
Författare: Jönsson Stegmark, Ingeli
Övrigt: Aspegren, Magnus


Matematik 1ABC är ett mångsidigt läromedel som omfattar samtliga inriktningar i matematik 1 och passar likväl på yrkesförberedande som studieförberedande program. Boken har ett entreprenöriellt förhållningssätt med öppna uppdrag där eleverna kan utgå ifrån sig själva och sina intressen eller program.Upplägget i boken följer en traditionell matematikbok men med fokus på uppdrag, praktiska och laborativa uppgifter på olika nivåer och områden. Den uppmanar till varierande arbetsformer och arbetssätt som utgörs av bland annat undersökande aktiviteter och uppgifter som kan utföras i relevant praxisnära miljö.
Några av bokens mer omfattande uppdrag kan med fördel ingå i tematiskt arbete bl.a. statistik och matematikens kulturhistoria.