ntiskolan logotyp

Kontext Svenska som andraspråk 1

Kontext Svenska som andraspråk 1

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 392,00 kr
Bandtyp: Danskt band
Antal sidor: 311
ISBN: 9789144083223
Utgivningsdatum: 20120614
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Hedencrona, Eva
Smed-Gerdin, Karin


I Kontext Svenska som andraspråk 1 finns samma klara struktur och samma tydliga framställning som i övriga böcker i Kontext-serien. Alla kapitel är uppbyggda kring omsorgsfullt utvalda texter som representerar en mängd olika genrer och språkbruk.
Elevpaketet består av en tryckt bok, ett digitalt läromedel med självrättande övningar och alla texter inlästa och ett övningshäfte.
Digitalt läromedel
I det digitala läromedlet finns samtliga texter och övningar inlästa på naturligt talspråk, så att eleven kan läsa och lyssna samtidigt. Här finns också självrättande övningar, motsvarande de som finns i elevpaketets övningshäfte, där eleven tränar grammatik, ordförståelse och meningsbyggnad. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och är därmed lätt för eleven att använda i olika sammanhang.

Elevbok
I Kontext Svenska som andraspråk är alla kapitel uppbyggda kring verkliga texter hämtade från tidningar och böcker. Varje kapitel har ett tema som ligger till grund för de kunskapsmoment och de övningar som återfinns i kapitlet. Stor omsorg har lagts vid att hitta texter som både passar andraspråkselever, är engagerande och stämmer in i respektive kapitel.
I elevpaketet till Kontext Svenska som andraspråk 1 medföljer ett separat övningshäfte (som även kan köpas i 10-pack) för extra ord-, meningsbyggnads- och grammatikträning.
I elevpaketet till Kontext SVA 1 ingår det digitala läromedlet, den tryckta elevboken och det tryckta övningshäftet.